Bov IF Håndbold afholder ordinær Generalforsamling

Onsdag den 21. april 2021 kl. 19:00 i Bov IF lokalet i Grænsehallerne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse

4. Forelæggelse af budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg A. Formand (lige år)

B. Næstformand (ulige år)

C. Kasserer (ulige år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (årligt)

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (årligt)

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt

 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle