Etiske retningslinjer for klubskifter

Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså henvendelser direkte fra modtagerklub til barn/forældre.

Ved klubskifter der ikke skyldes et elitært tilvalg (typisk børnerækker til og med U-13), men kan være grundet skole skifte, sociale hensyn eller lignende. Skal den modtagne forening kontakte den afgivne forening, således at der altid er rene linjer, og eventuelle misforståelser kan undgås.

Det er DHFs holdning, at børn sagtens kan udvikle sig i deres lokale klubber, og dermed ikke bør søge udfordringer i større klubber før ved DHFs anbefalinger (U-15 / 17).
Samtidig er det vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den skiftende ungdomsspiller.

Der bør derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet, samtidig med at det kan aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i den nye klub. Det kunne være en aftale om at returnere til den afgivende klub, så spilleren er sikker på at være velkommen tilbage igen, og dermed ikke falder fra som håndboldspiller efter eventuelt ikke at have slået til på et højere niveau.

Ovenstående kan nedfældes i følgende procedure for klubskifter i håndboldklubberne:

 1. Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før ved DHFs anbefalinger (U-15/17)
 2. Når en spiller opfordres til klubskifte, bør det foregå på initiativ fra den afgivende klub
 3. Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode
 4. I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt. klubskifte
 5. Klubskifter bør primært finde sted i sommerpausen og aldrig senere end tilmeldingsfristen til JHFs holdturnering.

Følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt barnets forældre:

 1. Plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges for en to-årig periode
 2. Transport/ transporttid/økonomi samt træningsmængde
 3. Skolegang/ uddannelse/lektier
 4. Spillerens modenhed
 5. Prøveperiode
 6. Ny klub udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren
 7. Evaluering af klubskiftet efter 6 måneder hos ny klub, spiller og forældre
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram