Retningslinjer for kampafvikling i Grænsehallerne 

Adgang til Grænsehallerne

Alle deltagere, både tilskuere og spillere, til kampene i Grænsehallerne skal benytte hovedindgangen.

For alle gælder det, at hænder bedes afsprittes ved ankomst til hallen. Der forefindes sprit ved hovedindgangen.

Omklædningsfaciliteter

Grænsehallerne vil som udgangspunkt anvise ét omklædningsrum pr. deltagende hold med plads til 7 personer ad gangen. Omklædningsrummene gøres rene én gang dagligt, hvorfor Bov IF Håndboldforening henstiller til at alle hold møder omklædte og bader hjemme. Dette for at minimere smitterisiko.

Opvarmning

Foregår i hallen. Der er indlagt ekstra tid imellem kampene så der bliver tid til opvarmning med bold inden kampstart (ca. 10-15 min).

Der må IKKE varmes op andre steder.

Inden kampen

Man må først gå på banen, når denne har været forladt fra forrige kamp, og rengøring af dommerbord, udskiftningsbænk og målstolper har fundet sted.

Under kampen

Holdene må ikke forlade baneområdet i pausen. Holdene, trænerne og dommere bliver på banen. Undtaget er dog ved skader eller toiletbesøg. Husk at spritte hænderne af før man går ind i hallen igen. 

Holdene bedes selv medbringe overtrækstrøjer til kampene.

Efter kampen

Holdene bedes forlade hallen hurtigst muligt, så der kan gøres klar til næste kamp. 

Tidtagere skal afspritte udskiftningsområde, målstolper og dommerbord efter endt kamp.

Tilskuere

Alle tilskuere bedes sidde ned under afvikling af kampen, og med de afstande der er gældende. Som udgangspunkt kommer der kun chauffører fra udeholdet og alle over 12 år skal bære maske når man bevæger sig rundt i hallen. Alle tilskuere skal forlade hallen efter kampafvikling.

Husk at forsamlingsforbud er gældende i foyeren.

Hal 1: max 30 tilskuere

Hal 3: max 50 tilskuere

 

Brug sund fornuft og vis samfundssind hvis der opstår situationer hvor max antal overskrides.

Bliv hjemme hvis:

  • Du har symptomer på Covid-19. 
  • Du eller en person du bor sammen med er konstateret smittet med Covid-19 eller skal testes i forbindelse med smittesporing.

 

Bestyrelsen, den 27.11.2020

 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram